Disclaimer

GENERAL

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

LIABILITY

Alle informatie op deze website is informatief en enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. AMPERE OPEN AIR & THE WIDE SPECTRUM spannen zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Er wordt echter geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

AVAILABILITY

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. MPERE OPEN AIR & THE WIDE SPECTRUM spannen zich in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

COPYRIGHTS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Het auteursrecht op deze website berust bij THE WIDE SPECTRUM & AMPERE OPEN AIR of bij derden welke met toestemming het beeld- en/of tekstmateriaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.